Stichting Duikteam Laarbeek

1

Wie wil zich aansluiten, en meedoen met
Duikteam Laarbeek?
Op 21 december 2015 is de stichting Duikteam Laarbeek opgericht. Om doelstellingen te kunnen uitvoeren, heeft de stichting steun van duikers uit de omgeving van Laarbeek nodig.
Burgemeester & Wethouders van de gemeente Laarbeek zijn ook al erg enthousiast, en geven graag hun medewerking en ondersteuning aan de initiatieven van het Duikteam Laarbeek! Om dit te bereiken hebben we natuurlijk steun nodig van de duikers uit de omgeving.
Het Duikteam Laarbeek wil de sportduikers actief op een zinvolle en soms ludieke wijze zichtbaar maken naar de inwoners in de omgeving van Laarbeek!
En wil de duiksport promoten en toegankelijker maken voor de samenleving.
De vraag is wie bereid is om donateur te worden. En om samen op een ongedwongen wijze aan de beoogde doelstellingen mee te gaan doen, en te bereiken?
Geïnteresseerde donateurs kunnen meer informatie vinden, en zich opgeven. Op de website van het Duikteam Laarbeek; http://www.stichtingduikteamlaarbeek.nl/
Activiteiten
Het Duikteam Laarbeek heeft al een agenda voor 2016 samengesteld. Met allerlei leuke en zinvolle activiteiten voor haar donateurs, waar aan mee gedaan kan worden.
Hoe meer mensen bereid zijn om ons hiermee te steunen, hoe meer activiteiten wij als Duikteam kunnen ontwikkelen.
Geplande activiteiten zijn;
– Baseline Project – maandelijks om het onderwater milieu in Laarbeek in kaart te brengen.
– Paasduik – met de kinderen
– Duik Laarbeek Schoon! In Aarle Rixtel – om bijdrage te leveren aan het milieu.
– Feestavond voor alle donateurs & Sponsoren.
Onderstaand; vindt je meer informatie waar de Stichting voor staat.
Voor eventueel meer informatie kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.
Doel van de Stichting
De Stichting Duikteam Laarbeek heeft tot doel. Om alle duikers die momenteel wel of nog niet actief de duiksport beoefenen, in Laarbeek een platform te geven.
Deze stichting is voor alle duikers uit omgeving Laarbeek ongeacht bij welke organisatie of federatie ze zijn aangesloten, of opleiding hebben gevolgd. Het Duikteam is geen club of vereniging, maar een platform die participatie, en gemeenschapszin nastreeft in de omgeving van de Waterpoort van de Peel! Stichting Duikteam Laarbeek
2

De stichting Duikteam Laarbeek streeft naar de volgende doelstellingen;
1. Creëren van duikstek(ken), toegankelijkheid en accommodaties in, of in de nabijheid van de gemeente Laarbeek, ten behoeve van de duiksport. En de zorg voor het milieu en onderhoud van de duikstek(ken).
2. Jaarlijkse organisatie i.s.m. Gemeente Laarbeek “De Waterpoort van de Peel” en met verenigingen in Laarbeek om een bijdrage te leveren bij diverse evenementen zoals;
– Jaarlijks evenement “Duik Laarbeek Schoon” om oevers, waterpartijen en waterwegen binnen de gemeente Laarbeek schoon te houden.
– Of, Indien dit niet beroepsmatig is, een bijdrage te leveren aan bewust wording en veiligheid, voor bewoners en georganiseerde evenementen van verenigingen, bijvoorbeeld een Nieuwjaarsduik, of verschillende Waterspelen.
3. Binding van individuele duikers zonder of met vereniging/organisaties samen te brengen.
4. Het toegankelijk krijgen en onderhouden van waterplassen in Laarbeek voor beoefenaren van de onderwatersport en/of hulp en assistentie bieden aan hengelsportverenigingen.
5. De veilige beoefening van de onderwatersport mogelijk te maken en te bevorderen.
6. Het uitdragen van de betekenis van de onderwatersport voor de maatschappij.
7. Het bundelen en behartigen van de belangen van onderwatersporters in het algemeen en in het bijzonder participatie van watersporters en visserij die gebruik maken van de wateren in Laarbeek.
8. Het zorgdragen voor bewaking van de kwaliteit van het milieu, de bewaking van de biodiversiteit, evenals de flora en fauna boven en onder water.
9. Te streven naar een harmonieuze en effectieve samenwerking met de betrokken overheidsinstanties.

Middelen stichting;
De Stichting Duikteam Laarbeek verkrijgt haar financiële middelen van donateurs, sponsoren, giften en mogelijke subsidies Die geheel besteed zullen gaan worden aan de doelstellingen.

Donateur worden ?  Inschrijfformulier