Wie is Stichting Duikteam Laarbeek?

 

Het Duikteam Laarbeek wil de sportduikers actief op een zinvolle en soms ludieke wijze zichtbaar maken naar de inwoners in de omgeving van Laarbeek!En wil de duiksport promoten en toegankelijker maken voor de samenleving.

Op 21 december 2015 is de stichting Duikteam Laarbeek opgericht. De stichting is opgericht door duikers uit de gemeente Laarbeek. Die zelf leden zijn van de Gemertse Watervrienden en Discovery Diver uit Sint Oedenrode.

In de Gemeente Laarbeek zijn momenteel geen mogelijkheden voor de duikers aanwezig! En toch zien de oprichters van de stichting mogelijkheden. Om ook in Laarbeek duikactiviteiten te creëren!

Maar om doelstellingen te kunnen bereiken, heeft de stichting steun van duikers en verenigingen uit de omgeving van Laarbeek nodig.

De Burgemeester & Wethouders van de gemeente Laarbeek zijn al erg enthousiast, en geven graag hun medewerking en ondersteuning aan de initiatieven van de Stichting Duikteam Laarbeek!

De vraag is wie bereid is om vrijwillig een bijdrage te leveren. En om samen op een ongedwongen wijze aan de beoogde doelstellingen te bereiken? 

Doel van de Stichting

De Stichting Duikteam Laarbeek heeft tot doel. Om alle duikers die momenteel wel of nog niet actief de duiksport beoefenen, in Laarbeek een platform te geven.

Deze stichting is voor alle duikers uit omgeving Laarbeek ongeacht bij welke organisatie of federatie ze zijn aangesloten, of opleiding zij hebben gevolgd. Het Duikteam is geen club of vereniging, maar een platform die participatie, en gemeenschapszin nastreeft in de omgeving van de “Waterpoort van de Peel”!

En de mogelijkheid te bieden om individuele duikers, of niet duikers kennis te laten maken met de verenigingen in de omgeving, die medewerking geven aan het bereiken van de doelen van de stichting. 

Activiteiten 

Het Duikteam Laarbeek heeft een agenda voor 2017 samengesteld. Met allerlei leuke en zinvolle activiteiten voor verenigingen en individuele duikers, waar aan mee gedaan kan worden.

Hoe meer bereidwilligheid er komt om de stichting steunen, hoe meer activiteiten wij als stichting kunnen ontwikkelen.

Geplande activiteiten zijn :

 • “Duik Laarbeek Schoon” te Aarle Rixtel – om bijdrage te leveren aan het milieu & “Watermaand” in Laarbeek.
 • Thema-avond. – bijeenkomst m.b.t. de doelstellingen.

  

De stichting Duikteam Laarbeek heeft de volgende doelstellingen;

Creëren van duikstek(ken), toegankelijkheid en accommodaties in, of in de nabijheid van de gemeente Laarbeek, ten behoeve van de duiksport. En de zorg voor het milieu en onderhoud van de duikstek(ken).

 1. Jaarlijkse organisatie i.s.m. Gemeente Laarbeek “De Waterpoort van de Peel” en met verenigingen in Laarbeek om een bijdrage te leveren bij diverse evenementen zoals;
 • Jaarlijks evenement “Duik Laarbeek Schoon” om oevers, waterpartijen en waterwegen binnen de gemeente Laarbeek schoon te houden.
 • Of, Indien dit niet beroepsmatig is, een bijdrage te leveren aan bewust wording en veiligheid, voor bewoners en georganiseerde evenementen van verenigingen, bijvoorbeeld een Nieuwjaarsduik, of verschillende Waterspelen.
 1. Binding van individuele duikers zonder of met vereniging/organisaties samen te brengen.
 2. Het toegankelijk krijgen en onderhouden van waterplassen in Laarbeek voor beoefening van de onderwatersport en/of hulp en assistentie bieden aan hengelsportverenigingen.
 3. De veilige beoefening van de onderwatersport mogelijk te maken en te bevorderen.
 4. Het uitdragen van de betekenis van de onderwatersport voor de maatschappij.
 5. Het bundelen en behartigen van de belangen van onderwatersporters in het algemeen, en in het bijzonder participatie van watersporters en visserij die gebruik maken van de wateren in, en om Laarbeek.
 6. Het zorgdragen voor de kwaliteit van het aquatisch milieu, biodiversiteit, evenals een evenwichtige flora en fauna boven en onder water.
 7. Te streven naar een harmonieuze en effectieve samenwerking met de betrokken verenigingen en overheidsinstanties.

Middelen stichting;

De Stichting Duikteam Laarbeek verkrijgt haar financiële middelen met donaties, sponsoren, giften en mogelijke subsidies Die geheel besteed zullen gaan worden aan de doelstellingen.